Obchodní podmínky

Pořadatel seminářů: Pavla Hlavičková, Přílucká 4116, Zlín 760 01, IČO: 71860185

Registrace místa na semináři

Registrace místa na semináři probíhá formou odeslání formuláře na stránkách www.lowcarbinfo.cz Po odeslání formuláře je zákazníkovi, v případě, že není kurz obsazen, do 2 pracovních dnů zaslána zálohová faktura. Zákazník je povinen zaplatit zálohovou fakturu do 2 pracovních dnů. Po tuto dobu bude zákazníkovi místo předběžně rezervováno. Konečná registrace vzniká zaplacením semináře a připsáním částky na účet pořadatele. O této skutečnosti bude zákazník informován emailem.

Cena

Cena za semináře je 1990 Kč za osobu.

Způsob platby

Platba za seminář probíhá bankovním převodem na účet pořadatele uvedený v zálohové faktuře.

Přenosnost registrace

Registrace místa na semináři je přenosná. To znamená, že pokud se zaregistrovaný účastníknemůže dostavit z náhlého důvodu např. nemoci, apod. může za sebe poslat náhradníka. V takovém případě je daný účastník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně po jejím vzniku na e-mailovou adresu: info@lowcarbinfo.cz

Storno podmínky

Řádně zaregistrovanému účastníku, který se na seminář nemůže dostavit, a tuto skutečnost oznámí nejpozději 7 dní před konáním semináře, pořadatel vrací 100 % účastnického poplatku zpět na účet odesílatele. V případě zrušení účasti méně jak 7 dní před konáním semináře pořadatel vrací 50% účastnického poplatku zpět na účet odesílatele. V případě zrušení účasti na semináři v den jeho konání nebo v případě, že se řádně zaregistrovaný účastník nedostaví na seminář, propadá 100 % účastnického poplatku pořadateli semináře.

Konání semináře

Seminář se koná při minimálním počtu 8 účastníků. O tom, zda se bude seminář konat je pořadatel semináře povinnen informovat přihlášené účastníky nejpozději 7 dní před plánovaných termínem semináře na mailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou v registračním formuláři. V případě, že se seminář nebude konat, je pořadatel povinnen vrátit 100% částky zaplacené za seminář zpět na účet platícího.

Zrušení semináře pořadatelem

Pořadatel si vymezuje právo v případě potřeby seminář zrušit. V případě, že seminář bude zrušen pořadatelem, všem účastníkům, kteří se řádně registrovali, a uhradili účastnický poplatek, pořadatel vrátí 100 % účastnického poplatku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2018